بیمارستان هوشمند

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

در یک بیمارستان هوشمند می توان به بهترین نحو و کوتاهترین زمان ممکن، بین بیمار و بخش های مختلف بیمارستان ارتباط برقرار نمود و به در خواست و تقاضای بیمار رسیدگی کرد. این امر ضمن رعایت دقیق موارد بیمارستانی، با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و کاربردی، هر آنچه در خصوص بیماری نیاز است را برروی یک مانیتور کاملا لمسی و به صورت نوشتاری و گرافیکی و به زبان مادری بیمار در اختیار وی قرار می دهد.

با توجه به اینکه این سیستم  حاوی اطلاعات و درخواست های مورد نیاز می باشد، می توان در مکانهای خاص (مانند بالاسر بیمار و یا محل های مورد نظر) نصب نمود تا افراد بتوانند اطلاعات و درخواست های مورد نیاز پزشکی را از آن طریق نیز دریافت نمایند. پیاده سازی یک سیستم هوشمند در بیمارستان باعث ایجاد حس آرامش واعتماد و نیز سهولت در دریافت سرویسهای عمومی و اختصاصی در بیمارستان و درنتیجه واکنشهای مثبت در جهت بهبود بیماری و شادابی بیمار خواهد شد.

همچنین این سیستم می تواند، ارتباط بین بخش های مختلف بیمارستان باهم را در سریعترین زمان ممکن برقرار سازد

برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر است:

·        ارایه هرگونه اطلاعات مربوط به مشخصات بیمار، وضعیت بیمار و بیماری وی

·        کنترل وضعیت و حالت تخت، چراغ ها و روشنایی، تهویه و سیستم های حرارتی و برودتی، پرده و غیره

·        ارائه نکات لازم و دستورالعمل های پزشکی و نیز مراقبتهای پرستاری

·        ارتباط با بخش های مختلف بیمارستان در ساعتی خاص برای رسیدگی به وضع بیمار و تجویز دارو

·        ارائه اطلاعات عمومی لازم همراه با توصیه های پزشکی

·        صرفه جویی کاملا مشهود در وقت و مصرف انرژی و سرعت و دقت بخشیدن به امور بیمارستان

اعلام درخواست های بیمار مانند:

·        اعلام درد و یا مشکل

·        درخواست نوشیدنی

·        اعلام پایان سرم یا دارو

·        نیازبه سرویس بهداشتی یا حمام

·        در خواست حضور پرستار یا خدمه

·        اعلام وضعیت اورژانسی و بحرانی

·        و هرگونه درخواست دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × 2 =