دیمر LED با ۴ کانال

تکنولوژی محصولات محصولات Zennio محصولات جدید

دیمر LED با ۴ کانال

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

دیمر LED با ۴ کانال ( RGBW یا کانال تکی) میتواند بطور مستقل در ۴ کانال تنظیمات دیم LED را انجام دهد. دارای یک شستی تست دستی برای چک کردن عملکرد کانال ها می باشد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با آرتمن تماس بگیرید.

Tagged , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 5 =