اخبار ساختمان هوشمند تکنولوژی خانه هوشمند

گزارش نمایشگاه ISE 2018

Posted By admin

همچون سال های گذشته نمایشگاه سیستم های مجتمع اروپا تحت عنوان ISE 2018 در هلند برگزار شد.

در این نمایشگاه شرکتهای مختلف و همچنین انجمن جهانی KNX و شرکتهای عضو این انجمن، جدیدترین محصولات و راهکارهای خود را ارائه دادند.

توجه شما را به گزارش تصویری از این نمایشگاه جلب می نماییم.

 

ساختمان هوشمند آرتمن

نوشته شده توسط admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 + 12 =