فعالساز چندمنظوره

تکنولوژی خانه هوشمند محصولات محصولات Zennio محصولات جدید

فعالساز چندمنظوره

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

MAXinBox فعال ساز چند منظوره ای است که بر روی DIN rail قابل نصب است، دارای 16 خروجی 16A می باشد و تنظیمات مختلفی را پشتیبانی می کند: قابلیت اتصال به بالای 8 کانال پرده، 16 خروجی 16A مستقل که بارهای خازنی را پشتیبانی می شود. دکمه های فشاری روی فعالساز وجود دارد که به طور دستی میتوان خروجی را تغییر وضعیت داد. همچنین دارای 10 تابع منطقی مستقل است. محصول شرکت Zennio از کشور اسپانیا.

Tagged , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + one =