کاربردهای سیستم های هوشمند

اخبار ساختمان هوشمند تکنولوژی خانه هوشمند

کاربردهای سیستم های هوشمند

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

 • روشن وخاموش کردن چراغ ها بر اساس تردد
 • روشن وخاموش کردن چراغ ها بر اساس میزان نور محیط
 • روشن و خاموش کردن چراغ ها براساس سناریو های تعریف شده
 • دیمرینگ((کم وزیاد کردن)) نور چراغ ها
 • کنترل پرده برقی
 • کنترل کلید سیستم های سرمایش وگرمایش
 • کنترل پریزهای برق
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم دزدگیر
 • سیستم اعلام نشت گاز
 • سیستم اعلام وجود مونو کسیدکربن و سایر گازهای سمی
 • سیستم قفل هوشمند درب
 • سیستم کنترل پارکینگ خودکار
 • سیستم نظارت تصویری
 • سیستم آبیاری خودکار
 • سیستم روشنایی هوشمند فضاهای عمومی
 • کنترل تجهیزات توسط ریموت کنترل
 • کنترل تجهزات از طریق تلفن و sms
 • کنترل تجهیزات از طریق کلیدهای هوشمند
 • کنترل تجهیزات ازطریق مایتورهای لمسی
 • کنترل تجهیزات از طریق موبایل های تحت سیستم عامل آندروید ومکینتاش(    HTC ,Apple   و …)
 • امکان برنامه ریزی سناریوهای  مختلف برای عملکرد  اجزای سیستم
 • (سناریورهایی مانند : ورود  – خروج – خواب – مطالعه -شبیه ساز حضور در منزل – ورود مهمان -پارتی – و……)
 • امکان اجرای هریک از سناریوها با زدن یک کلید ویا ارسال sms

Tagged , , , ,

نوشته شده توسط شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen + 1 =