فعالساز پرده با ۱۶ خروجی

تکنولوژی محصولات محصولات Zennio محصولات جدید

فعالساز پرده با ۱۶ خروجی

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

فعالساز پرده با ۱۶ خروجی. (کنترل ۸ پرده)  و فعالساز پرده با ۸ خروجی (کنترل ۴ پرده). شامل یک ماژول با ۲۰ عملکرد منطقی است و قابلیت کنترل دستی خروجی ها از طریق تغییر وضعیت LED را دارد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با آرتمن تماس بگیرید.

Tagged , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 1 =