صبحانه ای هوشمند را با توستر هوشمند تجربه کنید!

صبحانه ای هوشمند را با توستر هوشمند تجربه کنید!

اخبار ساختمان هوشمند تکنولوژی

صبحانه ای هوشمند را با توستر هوشمند تجربه کنید!

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

با استفاده از دستگاه توستر مفهومی قادر خواهید بود وضعیت آب و هوا را بر روی نان تست صبحانه خود مشاهده کنید.رقابت در حوزه طراحی توسترهای کاربردی‌تر، در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است؛ توستری که پس از آماده شدن نان، آن را بسمت بشقاب شما پرتاب می‌کند یا توستری به شکل دستگاه شوک الکتریکی از جمله طرح های خلاقانه چند سال اخیر هستند.

توستر هوشمند
توستر هوشمند

این سیستم مفهومی از یک سیستم وای فای داخلی برخوردار است که امکان بررسی وضعیت آب و هوا در اینترنت را فراهم می‌کند.نان تست پس از آماده شدن به همراه گزارشی تصویری از پیش بینی وضعیت هوای آفتابی یا بارندگی، حداکثر و حداقل دما بر روی آن از دستگاه خارج می‌شود که براحتی قابل مصرف است.
هنوز زمان دقیقی برای تولید این سیستم مفهومی اعلام نشده است، اما در صورت عرضه می‌تواند در آینده برای چاپ تیترهای یک روزنامه‌های صبح بر روی نان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

Tagged , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + nine =